Historie

1979. Er is weinig muziek met caranaval in Nuenen. Enthousiaste buren in de destijds nieuwe Nuenense wijk Molvense Erven kiezen een
instrument, nemen les en geven als De Molshoop in 1980 enthousiast voor de
eerste keer muzikale kleur aan het Nuenens carnaval met enkele carnavalsdeuntjes.
Twintig jaar na oprichting is de bezetting (verloop is er nauwelijks) gegroeid naar 18 nog altijd even geestdriftige muzikanten, het carnavalsrepertoire grotendeels vervangen door blues, Zuid-Amerikaans en hits uit de jaren '60, '70 en '80. Het aantal door mede-oprichter Peter van Twist zelf gearrangeerde nummers is inmiddels ruim 160.
De afgelopen 10 jaar heeft de band zijn oude veren definitief afgeschud. Carnavals- en straatoptredens zijn uit beeld verdwenen. Er wordt een andere weg ingeslagen. Onder de gedegen leiding van dirigent Jef Pos wordt er elke week
hard gewerkt aan het gestaag uitbreidende repertoire dat nu volledig bestaat uit blues, Zuid-Amerikaans en populaire nummers uit de jaren '60, '70 en '80. Het niveau van de band wordt allengs hoger zodat de optredens in de regio enthousiast ontvangen worden.
Het grootste succes van de club is echter dat in al die jaren de onderlinge band nog steeds hecht is, de sfeer warm en vriendschappelijk.

De huidige Bezetting: